රංජන් කස්තුරි

හම්බන්තොට මාගම්පුර වරාය ගිවිසුම අධ්‍යයනය කර ලබන කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදී සිය මතය ඉදිරිපත් කරන්නැයි ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අද කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදී ඇමැතිවරුන්ට දැනුම් දී තිබේ.

හම්බන්තොට වරය ගිවිසුමේ පිටපත් සෑම කැබිනට් ඇමැතිවරයකු වෙතම ලබා දී ඇති අතර එය අධ්‍යයනය කර අවශ්‍ය සංශෝධන හා මත ලබන කැබිනට් රැස්වීමේදී ඉදිරිපත් කරන ලෙස ද ජනාධිපතිවරයා දැනුම් දී ඇත.

කැබිනට් මණ්ඩල සාමාජිකයන් සංශෝධන ඉදිරිපත් කරන්නේ නම් එම සංශෝධන සලකා බැලීමට තමා සූදානම් බව ද ජනාධිපතිවරයා කියා තිබේ.