තිළිණි ද සිල්වා සහ රංජන් කටුගම්පොළ
 
රජය විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබෙන හානි පූරණ කාර්යාල පනත් කෙටුම්පත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යාවස්ථාවට පටහැනි බවට ප්‍රකාශ කරන ලෙස ඉල්ලා නීතිඥවරෙයකු   අද (23)  ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට තවත් පෙත්සමක් ගොනු කර  තිබේ.
 
නීතිඥ පාලිත සේනාධිර මහතා  ගොනු කර ඇති පෙත්සමේ වගඋත්තරකරු  ලෙස නීතිපතිවරයා නම් කර තිබේ.
 
 පෙත්සම්කරු පෙත්සම මගින් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ යෝජිත පනත් කෙටුම්පත ඉතා රහසිගත ආකාරයට පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරමින් මියගිය එල්.ටී.ටී.ඊ සාමාජිකයින් සඳහා වන්දි ගෙවිමට රජය සූදානම් වන බවයි.
 
යෝජිත හානි පූරණ කාර්යාලය සඳහා පත් කරන සාමාජිකයින්ගේ කටයුතු  නීතිය ඉදිරියේ ප්‍රශ්න කිරීමට නොහැකි වන ආකාරයෙන් ඔවුන්ට මුත්තිය ලබාදීමට යෝජනා කර ඇති බව ද පෙත්සම්කරු පෙන්වා දෙයි.
 
එමෙන්ම අදාළ කාර්යාලය මුදල් පරිහරණය පිළිබඳව පාලනය පාර්ලිමේන්තුවෙන් බැහැරකර ඇති බව ද පෙත්සම්කරු පෙන්වා දී ඇති