(අමල් වික්‍රමරත්න)
 
හදිසි නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාළ ගැසට් පත්‍රය මේ වනවිට රජයේ මුද්‍රණාලයෙන් නිකුත් කර තිබේ. 

ඇතිවී තිබෙන හදිසි තත්ත්වය හේතු කොට ගෙන ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් ජනාධිපතිවරයා වශයෙන් ඔහුට ඇති බලතල උපයෝගී කොටගෙන මෙම හදිසි නීතිය බලාත්මක කර ඇත.

එම ගැසට් නිවේදනය පහතින් දැක්වේ.