(අජන්ත කුමාර අගලකඩ)

ඉන්ධන හිඟයක අනතුරක් එන බව දැනගෙන සිටියද ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව ඊට මුහුණ දීමට අවශ්‍ය පියවරක් ගෙන නොතිබූ බව ඉන්ධන අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් සෙවීමට පත් කළ සිවු පුද්ගල ඇමැති අනුකමිටුව සිය වාර්තාවෙන් පෙන්වා දී ඇතැයි දැනගන්නට තිබේ.
 
ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව ප්‍රමාණවත් ඉන්ධන තොග පවත්වාගෙන නොයෑම, තොග කළමනාකරණය නොකිරීම ඇතුළු කරුණු රැසක් ඉන්ධන අර්බුදයට හේතුවී ඇති බව ද එම වාර්තාවේ සඳහන් බව පැවසේ.
 
මේ සම්බන්ධයෙන් විශේෂඥයන් ලවා තවදුරටත් පරීක්ෂණයක් සිදු කරන ලෙසට කමිටුව නිර්දේශ කර ඇත.