(රොමේෂ් මධුෂංඛ )
                                        
ඉතා විරල වූ වලයාකාර සූර්යග්‍රහණයක් අද(26)  උදෑසන වසර 10 කට පසුව උතුරේ ජනතාවට ඉතා හොඳින් දැක බලා ගැනීමට අවස්ථාව උදා විය.
 
උතුරු පලාතේ මුලතිව් ,යාපනය හා මන්නාරම් දිස්ත්‍රීක්කයන්ට ඉතා හොඳින් මෙම වලයාකාර සූර්යාග්‍රහණය නිරීක්ෂණය වූ අතර එම සූර්යග්‍රහණය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා තාරකා විද්‍යා නිරීක්ෂණ කමිටුද අද උතුරු පළාතට පැමිණ සිටියහ.
 
මේ අනුව යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨයේ සූර්යග්‍රහණය වෙනුවෙන් විශේෂ වූ නිරීක්ෂණ කඳවුරක් ඉදිකර තිබූ අතර මේ සඳහා යාපනය විශ්වවිද්‍යාලය මෙන්ම කොළඹ හා පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයන්හි තාරකා විද්‍යා නිරීක්ෂණ නිලධාරීහු සහභාගී වී සිටියහ.

සූර්යග්‍රහණය නැරඹීම සඳහා යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයේ සිසු සිසුවියන් මෙන්ම යාපනයේ පාසල් රැසක සිසු දැරියෝ යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයට පැමිණ සිටියහ.

එමෙන්ම  තාක්ෂණ හා නවඋත්පාදන අමාත්‍යංශයද පූර්ණ සහය ලබා දී තිබූ අතර සූර්යග්‍රහණය නැරඹීම සඳහා තාක්ෂණ හා නව උත්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය තිලංග සුමතිපාල මහතාද සහභාගී විය.

 


 

( රොමේෂ් මධුෂංක - වව්නියාව)