බිඟුන් මේනක ගමගේ 
 

සියළුම රාජ්‍ය ආයතනවල දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවන ලෙස ඉල්ලා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරන්නේ යැයි ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය පවසයි.
 
සේවා ඵලදායිතාව නැංවීම හා කුඩා දරුවන්ට සුරක්ෂිත ළමා වියක් තහවුරු කිරීම අරමුණු කරගෙන මෙම නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරන්නේ යැයි එම අධිකාරියේ සභාපති නීතිඥ එච්.එම් අබේරත්න මහතා පැවැසීය.
 
කුඩා දරුවන්ගේ රැකවරණය සහතික කරගැනීමට ඇති අපහසුව රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික සේවා අංශ දෙකටම දැඩි බලපෑමක් ඇතිකර ඇතැයි කී හෙතෙම පවුල් සංස්ථාව තුළ ගැටලුකාරී තත්ත්ව නිර්මාණය කිරීමට එය ප්‍රධාන කරුණක් වී ඇතැයි ද පැවැසීය.
 
හතු පිපෙන්නාක් මෙන් දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන තැන තැන ස්ථාපිත කළ ද ඒවායේ ගුණාත්මකභාවය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න රැසක් මතුව ඇතැයි ද අවධාරණය කළේය.
 
ඒ අනුව රජයට මෙම නිර්දේශය ඉදිරිපත් කිරීමේදී ඉහත සියලු කරුණු සැළකිල්ලට ගනු ලැබී යැයි ද ඒ සඳහා වූ සැලසුම් මේ වනවිටත් සකස් කරමින් පවතින්නේ යැයි ද අබේරත්න මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.