රංජන් කස්තුරි

මාලබේ සයිටම් පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලයෙන් උපාධිය සමත් ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් පිරිසක් ඉකුත්දා ශ්‍රීලංකා වෛද්‍ය සභාවට පැමිණ තමන්ට ලියාපදිංචිය ලබා දෙන්නැයි ඉල්ලීමක් කර තිබේ.

සයිටම් වෛද්‍ය උපාධිය හිමිකරගත් සිසුන් 83 දෙනෙක් පැමිණ ශ්‍රීලංකා වෛද්‍ය සභාවේ වැඩබලන ලේඛකාධිකාරීවරයා හමුවී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීරණයට අනුව තමන්ට වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචිය ලබා දෙන්නැයි ඉල්ලීමක් කර තිබේ.

එහිදී ශ්‍රීලංකා වෛද්‍ය සභාවේ වැඩබලන ලේඛකාධිකාරී වෛද්‍ය චන්දන අතපත්තු මහතා සිසුන්ට දැනුම්දී ඇත්තේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුව පිළිබඳව වෛද්‍ය සභාව රැස්වී සාකච්ඡා කිරීමට නියමිත බවය.

එම සාකච්ඡාවෙන් පසුව වෛද්‍ය සභාවේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන බවද වැඩබලන ලේඛකාධිකාරීවරයා සයිටම් සිසුන්ට දැනුම් දී තිබේ.

මලබේ සයිටම් ආයතනයේ වෛද්‍ය උපාධිය හිමිකරගත් සිසුවියක්ට ශ්‍රීලංකා වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචිය ලබාදෙන ලෙස අභියාචනාධිකරණය නියෝගයක් ලබා දී තිබූ අතර එම නියෝගය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ද ඉකුත් දා තහවුරු කර තිබිණි.