2017 දෙසැම්බර මාසයේ දී පැවැති අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් සිසු සිසුවියෝ හය දෙනෙක් දිවයිනේ ප්‍රථම ස්ථාන දිනා ගැනීමට සමත්ව සිටිති.
 
සිසු සිසුවියන් නව දෙනෙකු දෙවැනි ස්ථානය හිමි කර ගැනීමට සමත්ව සිටීම මෙවර   විශේෂත්වයකි.
 
ප්‍රථම ස්ථාන දිනා ගත් විභාග අපේක්ෂකයන් හය දෙනා අතුරින් දෙදෙනෙක්ම ගම්පහ රත්නාවලී බාලිකා විද්‍යාලයේ සිසුවියෝය. 
 
දිවයිනේ විශිෂ්ඨ ප්‍රතිඵල ලබා ගත් සිසුන්ගේ නාම ලේඛනය පහත දැක්වේ.