අජිත්ලාල් ශාන්තඋදය

 

ඓතිහාසික සබරගමු මහ සමන් දේවාලයේ වාර්ෂික ඇසළ මහ පෙරහරේ දේවේලේ පෙරහර මේ මස 16 වැනි දා වීදි සංචාරය අරඹන බව බස්නායක නිළමේ මිගාර ජයසුන්දර මහතා පැවසීය.

පසුගිය 10 වැනි දා කප් සිටුවීමෙන් පසු ඇරඹී කුඹල් පෙරහර 15 වැනි දා රාත‍්‍රී අවසන් වන බව බවද බස්නායක නිළමෙවරයා කීය. දෙවේලේ පෙරහර දින පහක් පුරාවට පැවැත්වෙන අතර 20 වැනි දා එය අවසන් වෙයි.

21 වැනි දා සිට 25 වැනි දා දක්වා රන්දෝලි මහ පෙරහර පැවැත්වෙයි. 25 වැනි දා රාත‍්‍රී අවසන් රන්දෝලි මහ පෙරහර වීදි සංචාරය කරන අතර 26 වැනි දා කළු ගඟේ දිග පෙරහරින් රතඹලා ඇල්ලට ගොස්  දිය කපා ආපසු පෙරහරින් පැමිණ දේවාලයට ගෙවදීමෙන් පෙරහර මංගල්‍යය අවසන් වෙයි.