(විනීතා එම් ගමගේ)
වස විසෙන් තොර ගොවිතැන් පද්ධතියක් රට තුළ ස්ථාපිත කිරීම අරමුණු කර ගනිමින් ඒ සඳහා අවශ්‍ය විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ සිදුකිරීමට ජනාධිපති මෙහෙයුම් කමිටුවක් ස්ථාපිත කර ඇතැයි විද්‍යා තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යංශය පවසයි. 

විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් සෙනෙවිරත්න මහතාගේ සභාපතිත්වයෙන් යුත් මෙම පර්යේෂණ මෙහෙයුම් කමිටුවේ කැඳවුම්කරු ලෙස විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ  ලේකම්, ජේ.එම්.මංගල තිස්ස මහතා කටයුතු කරන අතර කමිටුවේ සෙසු සාමාජිකයන් ලෙස ජනාධිපති  ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ ඩබ්ලිව්. සකලසූරිය,  කෘෂිකර්ම,  වාරිමාර්ග, ජන හා සංඛ්‍යාලේඛන යන දෙපාර්තමේන්තු වල සහ මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය, ශ‍්‍රි ලංකා ප‍්‍රමිති ආයතනය,  පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය යන අයතන වල අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරුන් ද විශ්වවිද්‍යාලවල පීඨාධිපතිවරුන් සහ මහාචාර්යවරුන් කිහිපදෙනෙකු ද ඇතුළත් වේ.  

මෙම කමිටුවේ පළමු රැස්වීම පසුගියදා කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනයේ දී පැවැත්විණි. 

දේශීය කෘෂි නිෂ්පාදන පද්ධතිය තුළ පාරිසරික සහ මානව සෞඛ්‍යට හිතකර වන තිරසර තාක්ෂණයන් නිර්මාණය කිරීම සහ ඒවා ව්‍යාප්ත කිරීම ප‍්‍රමුඛ කාර්යයක් සේ සලකනු ලබන අතර එහිදී මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් රටේ වත්මන් සහ අනාගත අවශ්‍යතා වලට උචිත වඩා දියුණු තාක්ෂණයන් හඳුනාගැනීම, වැඩිදියුණු කිරීම හා නව නිර්මාණ බිහිකිරීම අරමුණු කෙරෙන බවත් එම අරමුණු ජයගැනීම වෙනුවෙන් අවශ්‍ය පර්යේෂණ කටයුතු සඳහා මෙම ජනාධිපති මෙහෙයුම් කම්ටුව පත්කර ඇති බවත් විද්‍යා තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යංශය කියයි. 

වස විස නැති ගොවිතැනට අදාළ යෙදවුම් පරීක්ෂණ, වස විස නැති ගොවිතැනට අදාල වගා ක‍්‍රම පිළිබද පරීක්ෂණ, ප‍්‍රභේද වලට අදාල ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ පරික්ෂණ මෙන්ම ආහාර නිෂ්පාදනයට අදාළ වෙනත් පර්යේෂණ සම්බන්ධ විශේෂ ඉල්ලීම් ද සඳහා වන පර්යේෂණ කඩිනමින් ආරම්භ කිරීමට මෙම මෙහෙයුම් කමිටුව විසින් අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කරනු ඇත. ​