(සිරංගිකා ලොකුකරවිට)


ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පැවැති වැසි සහිත කාළගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් මේ වනවිට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 14ක ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 200ක සාමාජිකයින් 12943 දෙනෙකු පීඩාවට පත්ව ඇති බව දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමණාකරණ ඒකකය සඳහන් කරයි. 


පීඩාවට පත්වූ පවුල් සංඛ්‍යාව 3416 කි. මරණ 02ක්වාර්තා වි තිබේ.


පුර්ණ ලෙස හානි වූ නිවාස සංඛ්‍යාව 16කි. අර්ධ හානි නිවාස 773ක්, ව්‍යාපාරික ස්ථාන 172ක් මෙන්ම යටිතල පහසුකම් සපයන ආයතන 9ක් හානියට පත්ව ඇති බව වාර්තා වේ. 


ගාල්ල කඩවත්සතර කොට්ඨාශයේ ආරක්ෂිත ස්ථාන 01 ක් මේ වන විට ස්ථාපිත කොට ඇති අතර එහි පවුල් 05ක් රඳවා ඇති බව දිස්ත්‍රික් ලේකම් සෝමරත්න විදානපතිරණ මහතා පවසයි.


පීඩාවට පත්වූවන් සඳහා දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ මෙහෙයවීම යටතේ වියළි ආහාර සහ පිසූ ආහාර ලබා දිමේ කටයුතු මේ වන විටත් සිදුවේ. රුපියල් ලක්ෂ 90ක මුදලක් මේ වන විටත් ආපදා සහනසේවා කටයුතු සඳහා මුදාහැර ඇති බව ආපදා කලමණාකරණ ඒකකය පෙන්වා දෙයි.


දැඩි වර්ෂාව හේතුවෙන් ගසාගෙන ආ උණගස් රැඳී අවහිර වූ ගිං ගඟේ පාලම් කිහිපයක් ආශ්‍රිතව පවිත්‍ර කිරීමේ කටයුතු පසුගිය දින දෙක තුළ සිදුවිය.