(ලහිරු හර්ෂණ )
අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බලමණ්ඩල සිසුන්ගේ විරෝධතා පාගමනට කඳුළු ගෑස් සහ ජල ප්‍රහාර එල්ල කර තිබේ.