(ඉන්දිකා රාමනායක) 

අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය විරෝධතා පා ගමනට කදුළු ගෑස් සහ ජල ප්‍රහාර එල්ල කර තිබේ.

සිසුන්  කොළඹ ලෝටස් වටරවුම ආසන්නයේ  විරෝධතාවයෙහි නියැලී සිටියදී මෙම ප්‍රහාරයට ලක්විය.

සිසුන් තවමත් ඒ ආසන්නයේ  රැදී සිටින අතර ඔවුන් ඉවත් කිරීම සඳහා  ආරක්ෂක අංශ  කටයුතු කරමින් සිටිති. 

ජීවන වියදමට සරිලන  මහපොළ ශිෂ්‍යාධාර වාරිකය ඉහළ දමන ලෙස ඉල්ලා මෙම විරෝධතාව ඇරැඹිණි.