(පුෂ්පකුමාර ජයන්ත)

පොල් ඉඩම් කැබිලි කිරීම හේතුවෙන් පොල් වගාවට සිදුවෙමින් පවතින හානිය සැළකිල්ලට ගෙන විධිමත් වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරන තුරු වයඹ පළාත් තුළ පොල් ඉඩම් කැබලි කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම් කිරීමට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද  පරවති කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් විශේෂ සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීමේදී තීරණය කෙරිණි.
 
මෙම තීරණය අද දිනයේ සිට බලපැවැත්වෙන බවත් මීට සම්බන්ධ සියලුම ආයතන වලට දන්වා යවන ලෙසද ජනාධිපතිවරයා නියම කළේය.
 
මෙම රැස්වීමේදී කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ පොල් වගාවට සිදුව ඇති හානිය පිළිබඳව ඉදිරිපත් වූ පැමිණිලි සැලකිල්ලට ගෙන ජනාධිපතිවරයා අදාළ නියෝග ක්‍රියාත්මක කළේය.