(සුජිත් හේවාජුලිගේ)

ශ්‍රි ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ මීළඟ විපක්ෂ නායකවරයා කවුදැයි කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා ලබන 7 වැනිදා පාර්ලිමේන්තු රැස්වීමේදී ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතය.

විපක්ෂයේ නිල අයිතිය බහුතර නියෝජනය බලය සහිත ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට දෙන්නැයි එම විපක්ෂයේ මන්ත්‍රී වරු පිරිසක් කතානායකවරයාගෙන් ඉකුත් දා ලිඛිතව ඉල්ලීමක් කළහ.

විපක්ෂනායකවරයා සම්බන්ධයෙන් කළ ප්‍රකාශයක් ලබන 7 වැනිදා පාර්ලිමේන්තු රැස්වීමේදී කරන බව කතානායකවරයා එහිදී ඒ  මන්ත්‍රීවරුන්ට ප්‍රකාශ කරන ලදැයි පාර්ලිමේන්තු ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

විපක්ෂයේ නිල අයිතිය ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට දෙන්නැයි ඉල්ලමින් කතානායකවරයාට බාරදුන් ලියවිල්ලට විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු 69 දෙනෙකු අත්සන් තබා ඇතැයි දැනගන්නට ඇත.

ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු 70 දෙනෙකු සිටින අතර දැනට විපක්ෂ නායක ධූරය දරන ආර්.සම්පන්දන් මහතා නියෝජනය කරන දෙමළ ජාතික සංධානයට පාර්ලිමේන්තුවේ සිටින්නේ මන්ත්‍රීවරු 16 දෙනෙකු පමණයි.