(ඩයනා උදයංගනී)

පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කිරීමට  විපක්ෂයට වැඩිපුර කාලයක් ලබා දුන්නේයැයි කියමින් ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රීවරු මීට ටික වේලාවකට පෙර පාර්ලිමේන්තු සභා ගැබෙන් පිටවී ගියහ. ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් තුන් දෙනකුට කතා කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීමට තමා පොරොන්දු වීයැයි ද ඒ සඳහා අවස්ථාව දිය යුතු යැයි ද කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා කීවේය.

එය අසාධාරණ බවත්, එලෙස කළහොත් පාර්ලිමේන්තුවේ සෙසු වැඩකටයුතු කරගෙන යෑමට නොහැකි බවත් සභානායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා කීවේය.

කතානායකගේ ස්ථාවරය වෙනස් නොවූයෙන් ඊට විරෝධය පළ කරමින් ලක්ෂමන් කිරිඇල්ල සහ ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා සභාවෙන් පිටව ගියහ. ඔවුන් ගිය පසු ආණ්ඩු පක්ෂයේ සෙසු මන්ත්‍රීවරු ද පිටවී ගියහ.
21 වැනි දා තෙක් සභාව කල් තැබීමට කතානායකවරයා තීරණය කළේය.