(බිමල් ශ්‍යෘමන් ජයසිංහ)

ආරක්ෂක හිස වැසුම් හා ජැකට් හැඳ පැළඳ වැලිකඩ, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ පාරේ සුපිරි වෙළඳසලකට ගිනි අවි හා උල්පිහියක් සහිතව කඩාපැන්න දෙදෙනෙක් සේවකයන් බිය ගන්වා මුදල් සහිත ලාච්චු හතරක් ගෙන ගොස් ඇතැයි වැලිකඩ පොලිසිය පවසයි. 

කොල්ලකෑමට ගත වී තිබෙන්නේ විනාඩි දෙකහමාරක් බවද කරන ලද පරීක්ෂණ වලදී අනාවරණය වී ඇතැයිද පොලිසිය කියයි.