(ගාල්ල - අමල් වික්‍රමරත්න)


බිල්පත් නොගෙවීම නිසා විදුලිය විසන්ධි කිරීමට නිවසකට ගිය විදුලිබල මණ්ඩලයේ සේවකයකුට පහරදීමෙන් තුවල ලැබීම නිසා ඔහුට රෝහල් ගතවීමට සිදුවූ බව ගාල්ල හපුගල ආනන්ද මාවතෙන් වාර්තාවේ. මෙසේ  තුවාල ලබා රෝහල් ගතවී ඇත්තේ අමින්දු වීරසේකර නමැති විදුලිබල මණ්ඩලයේ කොන්ත්‍රාත් පදනමින්  සේවයේ නියුතු අයෙකි.


රුපියල් 17500.00 හිග මුදලක් නොගෙවීම නිසා විදුලිබලය විසන්ධි කිරීමට එම නිවසට ගිය අවස්ථාවේ  පහරදීම සිදුව ඇතැයි දැනට රෝහල් ගතවී ඇති සේවකයා පොලිසියට පැමිණිලි කර ඇත. සිද්ධිය පිලිබදව පෝද්දල පොලිසිය වැඩිදුර පරීක්ෂණ කරයි.