ජයන්ත සමරකෝන්
 
 
කටුනායක- කොළඹ අධිවේගී මාර්ගයේ දැනට පවත්වාගෙන යන ඉලෙක්ට්‍රොනික් ගාස්තු ගෙවීමේ ක්‍රමය අනෙකුත් අධිවේගී මාර්ගයන්ට ද ක්‍රියාත්මක කිරිමට මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය තීරණය කර ඇත.
 
මුදල් භාවිතාවක් සිදු නොවීම හා ගෙවිම් දොරටු අසල නැවැත්වීමක් නොමැතිව පැයට කිලෝමීටර් 20 ක වේගයෙන් ගමන් කළ හැකි මෙම ක්‍රමය සඳහා වාහන ලියාපදිංචි කර ගිණුමක් පවත්වාගෙන යා යුතු බවද එහි නඩත්තු හා මෙහෙයුම් අධ්‍යක්ෂක සමන් ඕපනායක මහතා පැවසීය.