(ඩබ්. ඒ. පියතිලක)
ඵෛතිහාසික මැදිරිගිරිය වටදාගෙය සහිත පුරා විද්‍යා භූමියේ මාර්ග ප‍්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු අරඹා ඇති අතර එහි පස් සහ අවශේෂ කොටස් පුරා විද්‍යා සහ කොන්ත‍්‍රාත්කරුගේ අනු දැනුම මත අලෙවි කරන බව ප‍්‍රදේශවාසිහු පවසති. වටදාගය අලුත්වැඩියා කටයුතු මේ දිනවල සිදුවෙමින් පවතින බවත් වටදාගෙය අසන්නයේ කැනීම් සිදු කරන බැවින් එහි පස් පුරා විද්‍යා නිලධාරින්ගේ අනු දැනුම ඇතිව ට්‍රැක්ටර්වල පටවා අලෙවි කරන බවත් කියති.
මිට පෙර මෙහි රජකාරි කළ නිලධාරින් පුරා විද්‍යා භුමියේ කැනීමක් සිදු කළත්  එය පුරා විද්‍යා නිලධාරින්ගේ නිරික්ෂණය යටතේ සිදුවූ බවත් දැන් නිලධාරින් කැනීමක් සිදු කරන අවස්ථාවක දී ඒ අසලටවත් නොයන බවත් කියති.
මේ පිළිබඳ පුරා විද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් සෙනරත් දිසානායක මහතා කියා සිටියේ පුරා විද්‍යා භුමියක පස් අලෙවි කළ නොහැකි බවත් වහාම ඒ පිළිබද පරික්ෂණ ආරම්භ කිරිමට ආදාල නිළධාරින් මැදිරිගිරියට එවන බවත්ය.