(දයාරත්න ඇඹෝගම)
 
හොඳ වැඩ කරලා බැනුම් ඇහුවත් අපි ඒක සන්තෝෂයෙන් බාර ගන්නවා. මොකද අපි දෙන දේත් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න ගමන්, බැනලත් සතුටු වෙනවා නම් ඒකත් පිනක්.හොඳ කියලත් සමහරු සතුටු වෙනවා, සමහරු බැනලත් සතුටු වෙනවා.මනුස්සයෝ සතුටු කරන එකත් අපිට පිනක්. මේ ආණ්ඩුව හැමදාමත් ජනතාවත් එක්ක, ජනතාවාදීව තමයි අපි කටයුතු කරලා තියෙන්නේ යැයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මහ ලේකම් කෘෂිකර්ම ඇමැති දුමින්ද දිසානායක මහතා අද (17) පැවසීය.

රුපියල් මිලියන 50 ක වියදමින් කිවුල් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය යටතේ මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යංශය මගින් ඉදි කෙරෙන අනුරාධපුර කිරිඉබ්බන් වැව දක්වා ඇළ මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ සමාරම්භක උත්සවයට සහභාගී වෙමිනි.

එහිදී අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් මෙසේ පැවසීය.

ඉදිරි කන්නයේ සිට වගා හානි වශයෙන් සෑම ගොවි මහතෙකුටම අක්කරයකට රුපියල් 40,000ක වන්දි මුදලක් ලබාදිමට කටයුතු කරනවා. වගා හානි වන්දි සදහා රුපියල් බිලියන දෙකක් වැය වෙනවා. පොහොර සහනාධාරය සඳහා බිලියන 36 ක් රජය දරනවා. මේ වන්දි මුදල ගෙවීම සිදු කරන්නේ ජනාධිපතිතුමාගේ ඉල්ලීම මතයි.

එතුමා තමයි අපට උපදෙස් දුන්නේ වගා හානිය විදියට අක්කරයකට රුපියල් දස දහසක් මදි. ඒ මුදල රුපියල් හතලිස් දහසක් කරන්න කියලා. ඒ අනුව තමයි අක්කරයක් වගා කරලා පුර්ණ හානියක් සිදු වුනොත් ඒ සඳහා රුපියල් හතලිස් දහසක් ගෙවීමට රජය තිරණය කලේ.මේ  සඳහා ගොවි ජනතාව ගෙන් රුපියලක් වත් අය කරන්නේ නැහැ.  

මොරගහකන්ද ව්‍යාපෘතියත් එක්ක මේ රටේ ආර්ථිකයේ විශාල වෙනසක් ඇති වෙනවා. මොරගහකන්ද ජලාශයෙන් අපිට ජල බින්දුවක් ලැබුණත් නොලැබුණත් මොරගහකන්ද හරහා රටේ විශාල දියුණුවක් ඇති වෙනවා. මහ කන්නය පමණක් වගා කළ ගොවීන්ට යළ-මහ දෙකම වගා කරන්න මොරගහකන්ද ජලාශය හරහා හැකි වෙනවා. යල-මහ දෙකම වගා කරන්න පුලුවන් කියන්නේ ගොවියාගේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් වෙනවා.මේක තමයි මේ ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය.