(කාංචන කුමාර ආරියදාස )


කළුගඟ හා මොරගහකන්ද නව ජලාශ සඳහා ඉඩකඩම් ලබාදුන් ජනතාව නැවත පදිංචි කෙරෙන ලග්ගල අක්කර හැඩිය ප්‍රදේශයේ මහා පරිමාණ දැව ජාවාරමක් ක්‍රියාත්මක වන බවට තොරතුරු ලැබී තිබේ. රහසිගතව මෙම පෙදෙස් වලට ගොස් සොයා බැලීමේදී හෙළි කර ගැනීමට හැකි වුයේ සංවර්ධන කටයුතු වලට බව පවසා කල් ඉකුත් වී ඇති ලියකියවිලි උපයෝගී කරගෙන වසර කීපයක සිට වස්ගමුව ජාතික උද්‍යානයට මායිම්ව පිහිටි මහා ඝණ වනාන්තරයේ ඇති ඉතා වටිනා ගස් කපා අලවි කිරීමේ ජාවාරමක් ක්‍රියාත්මක වී ඇති බවයි.

විදුලි වැටෙන් එහා වනසතුන් සඳහා වෙන් කොට ඇති කොටසේ  වන විනාශය සිදුවන බවත් ප්‍රදේශයට වනසංරක්ෂණ , ප්‍රාදේශීය ලේකම්  හෝ ග්‍රාම නිලධාරීවරයා පැමිණ නැති බවත් මෙහි අලි වැට වසර පහක සිට නඩත්තු කරන සිවිල් ආරක්ෂක භටයකු අප කළ විමසීමකදී කිවේය . 

මේ වනවිනාශය ගැන විමසීම සඳහා රහසිගත කැමරාවක්ද සමඟ ලග්ගල වනජීවී කාර්යාලයට ගොස් විමසීමේදී එහි නිලධාරින් පැවසූවේ ආයතන ප්‍රධානියා රාජකාරි කටයුත්තකට පිටව ගිය බවයි. එමෙන්ම තවත් සේවකයකු ගේ මුවින් පිටවුයේ මේ වනය ආරක්ෂා කිරීමට තමන්ද උත්සහා ගත්තද පලක් නොවූ හෙයින් මාධයෙන් හෝ යමක් කරන ලෙස ය .