තරිදු ජයවර්ධන
 
පොලිස් පරීක්ෂකවරයකුගෙන් එල්ල වූ ලිංගික බලපෑම් සම්බන්ධයෙන් කළ පැමිණිල්ලක වත්මන් තත්ත්වය ගැන තොරතුරු පනතින් තොරතුරු ඉල්ලූ  පොලිස් කොස්තාපල්වරයකු ස්ථාන මාරු කිරීම සම්බන්ධයෙන් නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයකු යටතේ නිසි විමර්ශනයක් පවත්වා වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතා ඌව පළාත භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයාට ලිඛිතව දැනුම් දී ඇතැයි පොලිස් මූලස්ථානයේ ආරංචි මාර්ග කියයි.
 
‘‘උසස් නිලධාරීන්ගෙන් සිදුවූ අසාධාරණයක් මැයෙන්‘‘ එම පොලිස් කොස්තාපල්වරයා ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවට කළ අභියාචනයක් එම කොමිසම පොලිස්පතිවරයාට යොමු කර ඇති අතර පොලිස්පතිවරයා විමර්ශනයක් සිදු කරන ලෙස දැනුම් දී ඇත්තේ එම අභියාචනයට අනුවය.
 
මෙම කොස්තාපල්වරයාට ලිංගික බලපෑම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔහු පසුගිය මාර්තු 15 වැනි දා අදාළ පොලිසියේ ස්ථානාධිපතිට දැනුම් දී ඇති අතර ස්ථානාධිපතිවරයා ඊට පසු දිනම ඒ සම්බන්ධයෙන් සහකාර පොලිස් අධිකාරීවරයකු හරහා කොට්ඨාස භාර පොලිස් අධිකාරීවරයාට වාර්තා කර තිබේ. 
 
ඒ අනුව ප්‍රකාශ ලබා ගෙන එම විමර්ශනය ආරම්භ කර ඇත්තේ සිද්ධියෙන් මාස දෙකකට පසු මැයි 11 වැනි දා බවත්, විමර්ශනය යළි යටපත්වූයෙන් එම කොස්තාපල්වරයා තොරතුරු පනතින් විමර්ශනයේ තොරතුරු විමසා ඇති බවත්, එම ඉල්ලීමෙන් පසු වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි කොට්ඨාස භාර පොලිස් අධිකාරීවරයා විසින් ඔහු වෙනත් පොලිසියට ස්ථාන මාරු කරනු ලැබ ඇති බවත් උසස් පොලිස් නිලධාරියෙක් පැවසීය.


ලිංගික බලපෑම් කළ බව  සහ ඒ ගැන කළ පැමිණිලි ඉවත් කර ගන්නැයි බලපෑම් කළ බව කියන හඩපට කිහිපයක් ද සීඩී තැඩියක ගබඩා කර එම පොලිස් කොස්තාපල්වරයා උසස් පොලිස් නිලධාරීන්ට බාර දී තිබේ.
 
මේ සම්බන්ධයෙන් කොස්තාපල්වරයා ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවට සහ ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවට පැමිණිලි කිරීමෙන් පසු බදුල්ල කොට්ඨාසයේ සිට වෙනත් පොලිස් කොට්ඨාසයකට ස්ථාන මාරු කර තිබිණි. එලෙස ස්ථාන මාරු කළේ බදුල්ල කොට්ඨාස භාර පොලිස් අධිකාරීවරයා ලිපියක් ඉදිරිපත් කරමින් කළ කරුණු දැක්වීමක් අනුව බව පොලිස් මූලස්ථානයේ ආරංචි මාර්ග සදහන් කරයි.
 
පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතා ඌව පළාත භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයාට ලිඛිතව දැනුම් දී ඇත්තේ මේ සම්බන්ධයෙන් ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට ඇති බැවින් නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයකු යටතේ විමර්ශනයක් පවත්වා නිලධාරියාට අසාධාරණයක් වී තිබේද යන්න පිළිබදව සොයා බලා පොලිස් මානව සම්පත් කළමනාකරණ කොට්ඨාසයේ අධ්‍යක්ෂ වෙත වහාම වාර්තාවක් ලබා දෙන ලෙසයි.