( තිළිණි ද සිල්වා )
 
වෙනස්කම් ඇතුළත් කර සකසන ලද දිවයිනේ නව සිතියම ලබන මැයි මස අගවන විට නිකුත් කිරිමට සැලසුම් කර ඇති බව මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි. 
 
ඒ අනුව ඊට අදාළ දත්ත රැස් කිරීම් මේ වනවිට අවසන් කර ඇති බවද මිනුම්පති පී.එන්.පී උදයකාන්ත මහතා කියා සිටී.
 
මෙරට කොළඹ වරාය නගරයේ ඉදිකිරීම සහ අනෙකුත් ප්‍රදේශවල සිදු වූ භූමියේ වෙනස්කම් හේතුවෙන් මෙලෙස නව සිතියමක් සැකසීම ආරම්භ කෙරිණි.
 
මේ යටතේ එලෙස සැකසූ නව සිතියම මුද්‍රණය කිරීමේ කටයුතු ඉදිරියේදී සිදුකරන බවයි මිනුම්පති පී.එන්.පී.උදයකාන්ත මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.