( තිළිණි ද සිල්වා )
 
ශ්‍රි ලංකාවේ, රුසියා තානාපති ඇලෙක්ස්සැන්ඩර්  ඒ කර්චාවා සහ ඇමරිකා තානාපති අතුල් කෙෂාප් මහත්වරු විදේශ අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා හමුවුහ. 

පළමුවෙන්ම රුසියානු තානාපති මහතා රවි කරුණානායක මහතා හමුවී ප්‍රකාශ කළේ  රුසියාව හා ශ්‍රී ලංකාව අතර මිත්‍රශීලී බැඳීම වර්තමානයේ ශක්තිමත් වී ඇති බවයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගත සංවර්ධනය සඳහා රුසියාව නිරන්තරයෙන් සහය ලබා දෙන බවද තානාපතිවරයා කීය. රුසියාව ශ්‍රී ලංකාවේ මිත්‍රශීලී රටක් ලෙස නිරන්තරයෙන් ලබාදෙන සහය අතිශය අගය කරන බව විදේශ අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා සඳහන් කළේය.

රටේ සෞඛ්‍ය, අධ්‍යාපනය හා සමාජීය සංවර්ධනය ඉහළ තලයක පවතින බවත් එය සතුටුදායක තත්ත්වයක් බවත් පෙන්වාදුන් කෙෂාප් මහතා ඉදිරියේ දී, එම ක්‍ෂේත්‍රයන් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා සහයවන බව පැවසීය.

ශ්‍රී ලංකාවත් ඇමරිකාවත් අතර රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතා පුළුල් කර ගැනීමට ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය දක්වන කැපවීම ඉතා වැදගත්වන බව විදේශ ඇමැති ප්‍රකාශ කළේය.