( සමන් විජය බංඩාර )
 
විදේශ අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා පිළිබඳ ආණ්ඩුව සුදුසු පරිදි තීරණයක් ගනු ඇතැයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහ ලේකම් ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍ය කබිර් හෂිම් මහතා පවසයි
 
“  රවි කරුණානායක මහතාට විශ්වාසභංග යෝජනාවක් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා කියලා දැන ගන්න ලැබිලා තියෙනවා. ඒ ගැන පක්ෂ නායකයෝ කථා කරගෙන යනවා. ඒ නිසා ඉක්මනින් මේ සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ලැබෙයි.“

“ප‍්‍රධානතම දේ තමයි අපි මෙ ආණ්ඩුව වශයෙන් යහ පාලනය පිළිබඳ ස්ථාවරයක් ගත්තා. මෙ වාගේම සිද්ධියක් පසුගිය රජය කාලේ සිද්ධ වුණා නම් ඇමැතිවරුන්ට රටේ නිතීය ක‍්‍රියාත්මක කරන්න ඉඩ ලැබෙන්නේ නැහැ. අපි මෙ රටේ නිතීය ආධිපත්‍යයට  සම්පුර්ණයෙන් ඉඩ දිලා තියෙනවා.  අපි ඒ වගකීම හා විනිවිදය පිළිබඳ ස්ථාවරයේම ඉන්නවා එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එම නිසා ඉදිරි දිනයන්වල මෙ සම්බන්ධයෙන් දේශපාලන වශයෙන් අපි ගන්න පියවර කුමක්ද කියන එක ගැන අපි තීරණයක් ගන්නවා. “

“පසුගිය කාලේ සොරකම් කරපු වංචා කරපු විපක්ෂයේ හිටපු ඇමැතිවරුන්ට විරුද්ධව චෝදනා ගේනකොට කොමිසමකට එන්න කීවාම ඒවා දේශපාලන පලිගැනිම් කියලා සහ ඒවා දේශපාලන න්‍යාය පත‍්‍ර කියලා විවිධ හේතු දක්වලා මහජනයාට වැරදි පණිවිඩයක් දෙන්න හැදුවා.“යැයි ඒ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.