(ඩී.ජී.සුගතපාල)

වසරකට කාලයක් තිස්සේ උණවටුන රූමස්සල කඳු පාමුල කොරල්පරවල සිරවී තිබූ නැව පරණ යකඩවලට කපා ඉවත් කිරීමට පියවර ගෙන ඇතැයි වරාය අධිකාරිය පවසයි.

ගාල්ල සිමෙන්ති සමාගමට ක්ලින්කර් ගෙනැවිත් ගොඩබා  පිටත වරායේ නැගුරම්ලා තිබූ ඉන්දියානු සමාගමකට අයත් “ශ්‍රී ලංකා ග්ලෝරි“ නමැති මෙම නැව පසුගිය වසරේ  ජූනි මස 18 වැනි දින හමාගිය තද සුළඟින් නැගංරම්ද කඩාගෙන ගොස් රූමස්සල කඳු පාමුල කොරල්පරවල සිරවී තිබූ අතර එහි සිටි නාවිකයින් නම දෙනා බේරගනු ලැබීය.

නැවේ තිබූ තෙල් විසිරීමකින් පරිසර හානි ඇති වීමට ඉඩ තිබූ නිසා සමුද්‍ර පරිසර දූෂණ වැළැක්විමේ අධිකාරියේ අධික්ෂණය යටතේ නැවේ තිබූ තෙල් ටොන් 22ක් ශානිකා මෙරයින් නමැති සමාගම විසින් ඉවත් කරගෙන එම සමාගමට අයත් පුත්තලම පිරිපහදුව වෙත ගෙනයන ලදී.

පසුව නැව වෙළඳ නැව් අධ්‍යක්ෂවරයා බාරයට ගෙන බාහිර කිසිම පුද්ගලයෙකුට නැවට ඇතුල්වීමද තහනම් කර තිබිණ.

මේ අතර නැව කපා ඉවත් කිරීමට සමුද්‍ර දූෂණ වැළැක්වීමේ අධිකාරිය සහ වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුව නිර්දේශ ලබා දී ඇත.