( එම්.එන්.පියරත්න)

මේ රටේ සෑම පුරවැසියකුම රුපියල් ලක්ෂ හතරක් පමණ ණය වී ඇතැයි නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසයි. තිස්සමහාරාම තිස්සපුර සිරිජයගම නිවාස ව්‍යාපෘතිය විවෘත කරමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව කීවේය.

හම්බන්තොට ප්‍රදේශයේ වරායක් ඉදිකිරීම ගැන තමාගේ විරුද්ධත්වයක් නැති නමුත් ප්‍රශ්නයක් වී ඇත්තේ වරායට නැව් නොපැමිණීම බවද ඇමතිවරයා කියයි. 

දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවගේ දැවෙන ප්‍රශ්නයක් වී ඇත්තේ නිවාස නොමැති කම බවත් පසුගිය රජයට එය විසඳීමට නොහැකි වූ බවත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසයි
එක්සත් ජාතීන්ගේ කොන්ග්‍රස් සාමාජිකයින් පිරිසක් හම්බන්තොට සංචාරයකින් පසුව එහි ක්‍රියාත්මක නිවාස ව්‍යාපෘතිය සදහා ආධාර කිරීමට කැමැත්ත පල කළ බවත් අමාත්‍යවරයා පැවසීය.