චීනයට බලපා ඇති ඇති  මැන්කුට් සුළි කුණාටුව හේතුවෙන් කටුනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපලේ සිට චීනයේ කැන්ටන් දක්වා වු ගමන් කිරිමට නියමිතව තිබු ශ්‍රිලංකන් ගුවන් සේවයේ UL 880 ගුවන් යානය පැය 11 ක් ප්‍රමාද වන බව ශ්‍රිලංකා ගුවන් සමාගම පවසයි.

 

(28535)