(සුමතිපාල දීයගහගේ)
යක්කලමුල්ල ප්‍රදේශයේ මිය ගිය පුද්ගලයෙකුගේ මළ සිරුර වෙනුවට අහංගම ප්‍රදේශයේ මිය ගිය පුද්ගලයකුගේ මළසිරුරක් යක්කලමුල්ලේ මිය ගිය පුද්ගලයගේ නිවසට මල් ශාලාවෙන් රැගෙන යෑම නිසා එම මළසිරුර අයිතිකරුවන්ගේ ඥාතීන් දැඩි අපහසුවට පත්ව ඇත.
ඊයේ (18) අහංගම මැලියගොඩ ප්‍රදේශයේ හැට පස් හැවිරිදි පුද්ගලයෙකු මිය ගිය පසු මොහුගේ මළසිරුර සකස් කිරිමට වැලිගම ප්‍රදේශයේ මල් ශාලාවකට භාරදී තිබේ. එම අවස්ථාවේ එම මල් ශාලාවේ සකස් කිරිමට තවත් මළසිරුරු දෙකක් තිබී ඇත.
 ඊටපසුව එක් මළසිරුරක් සකස් කළ මල් ශාලාවේ සේවකයින් එම මළසිරුර යක්කලමුල්ලේ එකක් බව අවමංගල රථයේ රියදුරුට පවසා එය යක්කලමුල්ලට ගෙන යන ලෙද දැනුම්දී තිබේ. ඒ අනුව මෙම මළසිරුර රැගත් පෙට්ටිය අවමංගල්‍ය රථයෙන් යක්කලමුල්ල ප්‍රදේශයට ගෙන ගොස් මියගිය අයගේ ඥාතීන්ගේ විලාප හඩ මැද නිවසේ සාලයේ   තබා විවෘත කර ඇත. එවිට මළසිරුර දුටු නිවැසියන් දැඩි ලෙස කලබලයට පත්ව මෙය තම ඥාතියාගේ මළසිරුර නොවන බව අවමංගල්‍ය රථ රියදුරුට දන්වා තිබේ.
 ඊටපසු සිරුර රැගත් පෙට්ටිය නැවත මල්ශාලාවට ගෙන ගොස් නියම මළසිරුර යක්කලමුල්ලට ගෙන ගොස් භාරදී ඇත. මේ අතර අහංගම පුද්ගලයාගේ මළසිරුර යක්කලමුල්ලට ගෙන ගොස් විශාල රවුමක් ගසා අද (19)  අලුයම අහංගම මැලියගොඩ නිවස වෙත ගෙනවිත් තිබේ.