(නාලක සංජීව දහනායක)
 

මහවැලි ගඟ ඇතුළුව මෙරට ජලාශවල වැලි කැණීම නියාමනය කිරීම සදහා ජලාශවල වැලි කොපමණ ප‍්‍රමාණයක් තැන්පත්ව ඇතිදැයි සොයාගැනීමට භූ විද්‍යා හා පතල් කාර්යාංශය සමීක්‍ෂණයක් ආරම්භ කර ඇත.
 

මෙම සමීක්‍ෂණයෙන් හෙළිවන තොරතුරු අනුව ජලාශවල තැන්පත්ව තිබෙන වැලි ප‍්‍රමාණය, එම වැලි ලබාගත හැකි කාලසීමාව පිළිබද තොරතුරු ලබාගැනීමට හැකිවනු ඇතැයි භූ විද්‍යා හා පතල් කාර්යාංශයේ සභාපති අසේල ඉද්දවෙල මහතා ලංකාදීපයට පැවැසීය.
 
ඒ අනුව එම තොරතුරු මත පදනම්ව ඉදිරියේදී වැලි කැණීම් බලපත‍්‍ර නිකුත් කිරීමට කටයුතු කරන සභාපතිවරයා කීය.
 
එමෙන්ම මේ වනවිටත් ක‍්‍රියාත්මක කර තිබෙන ‘හරිතවැලි තොටුපළ’ සංඛල්පය අනුව වැලි කැණීමේදී නව තාක්‍ෂණය යොදාගැනීම තහනම් කර තිබෙන අතර වැලි කැණීමේදී ගං ඉවුරේ සිට මීටර් 20 ක දුරක් පැවැතීම අනිවාර්ය කර තිබෙන බවද සභාපතිවරයා කීය. මෙවැනි ක‍්‍රියා මගින් වැලි කැණිමේදී පරිසරයට සිදුවන හානිය අවම කරගැනීමට හැකි වනු ඇතැයිද ඉද්දවෙල මහතා සදහන් කළේය.
 
සාමාන්‍යයෙන් මෙරට වාර්ෂිකව වැලි කැණීම් බලපත‍්‍ර 5000ක් පමණ නිකුත් කරන බවත් ඉන් බලපත‍්‍ර 3300ක් පමණ ගංඟ හා ජලාශවලින් වැලි කැණීම සදහා නිකුත් කරන අතර අනෙක් බලපත‍්‍ර ගොඩ වැලි (පස් සොදා ) ලබාගන්නා වැලි කැණීම සදහා නිකුත් කරන බවද ඔහු කීය.