තරිඳු ජයවර්ධන
 
අද (9) පස්වරු 8.00 සිට හෙට (10) උදෑසන 5.00 දක්වා මහනුවර පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයට ඇදිරිනීතිය දමන බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කියයි. එය මහනුවර නගර සභා සීමාවට පමණක් අදාල නොවේ.