(තරිඳු ජයවර්ධන)
 
හදිසි නීති රෙගුලාසි ප්‍රකාරව පොලිස්පතිවරයාට ලැබී ඇති බලතල පාවිච්චි කරමින් අද සවස හතරේ සිට හෙට සවස හතර වන තෙක් මහනුවර පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයට ඇඳිරිනීතිය පැනවූ බව ද පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා කීවේය.
 

ඒ අනුව මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයට අදාලව තවත් පැය 24ක් ඉදිරියට පොලිස් ඇඳිරිනීතිය ක්‍රියාත්මක වනු ඇත.
 
පොලිසිය මහනුවරට මුල් වරට ඇඳිරි නීතිවය ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබුවේ පසුගිය සඳුදාය. ඇඳිරිනීතිය මධ්‍යයේද අද සවස්වනතුරුම යම් යම් සිදුවීම් වාර්තා විය.