(පද්මා කුමාරී කංකානම්ගේ )
 
මුහුදු කූඩැල්ලන් 245 ක් ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා  සූදානම් කොටගෙන සිටි පුද්ගලයකු කල්පිටිය සින්න කුඩිරිප්පු ධීවර තොටුපළේ දී අත්අඩංගුවට ගත් බව පුත්තලම ධීවර හා ජලජ සම්පත් කාර්යාලය පවසයි.

ඔහු සතුව තිබු වෑන් රිය ද පොලිස් බාරයට ගෙන ඇත.

කල්පිටිය විජය නාවුක හමුදාවෙන් ලත් තොරතුරකට අනුව මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු කර තිබේ.

1996 අංක 2 දරණ ධීවර හා ජලජ සම්පත් පනතේ 61 වැනි වගන්තියට අනුව මුහුදු කූඩැල්ලන් සන්තකයේ තබා  ගැනීම වරදක් බව යි. 

මෙම මුහුදු කූඩැල්ලන් චීනය,ජපානය සහ විවිධ ආසියාතික රටවලට ආනයනය කරන මිල අධික ආහාරයක් ලෙසත්,වාජීකරණ ඖෂධයක් ලෙසත් භාවිතා කරන බව පැවසේ.