විනීතා එම් ගමගේ

මේ වසරේ ගෙවී ගිය මාස 11 ක කාලය තුළ ළමා අපයෝජන පිළිබඳ පැමිණිලි 8548 ක් ලැබී ඇතැයි ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය කියයි. 
 
මෙම පැමිණිලි අතරින් වැඩි ප‍්‍රමාණයක් ලැබි ඇත්තේ දරුවන් කෘරත්වයට පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන්ය එවැනි පැමිණිලි 2037ක්  ලැබි ඇති බව අධිකාරිය පවසයි.
 
අනිවාර්ය අධ්‍යාපනය ලබා නොදිම සම්බන්ධ පැමිණිලි 1298 ක් ද වාර්තා වි ඇතැයි පවසන ලමා ආරක්ෂක අධිකාරිය ළමුන් නොසලකා හැරීම පිලිබඳව පැමිණිලි 358 ක් වාර්තා වී ඇතැයි ද කියයි. 
 
ලිංගික අතවර කිරීම් පිළිබඳ පැමිණිලි 481 ක් හා බරපතල ලිංගික අපයෝජන පිළිබඳ පැමිණිලි 284 ක් ද ස්ත‍්‍රී දුෂන පිළිබඳ පැමිණිලි 322 ක් ද මෙම පැමිණිලි අතර ඇතැයි ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ  සභාපතිනි නීතිඥ මරිනි ද ලිවේරා මහත්මිය ප්‍රකාශ කළේය. 
 
වැඩිපුරම පැමිණිලි එනම් පැමිණිලි 1232ක් ලැබී ඇත්තේ කොළඹ දිස්ත‍්‍රික්කයෙන් බවත්  ගම්පහ දිස්ත‍්‍රික්කයෙන් පැමිණිලි 925 ක් වාර්තා වු අතර කුරුණෑගලින් පැමිණිලි 647 ක් ලැබී ඇති බව ඇය සඳහන් කළාය.