රොමේෂ් මධුෂංඛ

 

මුලතිව්හි තහනම් දැල් ආම්පන්න යොදා ගනිමින් ධීවරයින් මසුන් ඇල්ලීම වහාම නතර කරන ලෙස ඉල්ලා අද (2) මුලතිව්හි සියලුම ධීවරයෝ උද්ඝෝෂණයක නිරත වෙමින් මුලතිව් සහකාර ධීවර පරික්ෂක කාර්යාලය වටලා එම කාර්යාලයට දැඩි අලාභ හානි සිදු කර ඇති බවට මුලතිව් පොලීසිය කියයි.

මුලතිව් කෝකිලායි සිට චලෙයි දක්වා සිටින සියලුම ධීවරයින් අද උදෑසන මුලතිව් නගර මධ්‍යට පිවිස පළමුව විරෝධතාවක නිරතවී කියා සිටියේ මුලතිව් මුහුදේ සිදු කරන තහනම් ධීවර කටයුතු වහාම නවතන ලෙසයි.

එම විරෝධතාවයට විසඳුමක් නොලැබීම හේතුවෙන් ධීවරයින් සියලුම දෙනා එක්ව විරෝධතා පාගමනින් මුලතිව් සහකාර ධීවර පරික්ෂක කාර්යාලය වටලා උද්ඝෝෂණයක නිරත වූවේ තම ගැටලුවට විසඳුමක් ලබා දෙන ලෙසට ඉල්ලමිනි.

නමුත් සහකාර ධීවර පරික්ෂක කාර්යාලයේ දොරටුව වසා කිසිදු නිලධාරියකු විසඳුමක් ලබා නොදීම හේතුවෙන් උද්ඝෝෂණයෙහි නිරත වූ ධීවරයින් පළමුව සහකාර ධීවර පරික්ෂක කාර්යාලයේ වැට ගලවා දමා කාර්යාලයට ඇතුළු වී කාර්යාලයේ දේපලවලට දැඩි හානකියක් සිදු කර ඇති අතර තත්වය පාලනය කිරීමට මුලතිව් පොලීසියටද මැදිහත් වීමට සිදුවිය.

උද්ඝෝෂණ අවස්ථාවට දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක්ද එක්ව සිටියහ.