(මනෝප‍්‍රිය ගුණසේකර සහ රන්ජන් කටුගම්පොළ)

 අර්ජුන් ඇලෝසියස් මහතා භාවිතා කළ ජංගම දුරකතනයේ ‘ඇපල් ගිණුමේ මුරපදය’(Password) ලබා දුන්නා නම් කතාව එතැනින් අවසන් බව දැනුම් දුන් කොමිසමේ සභාපති විනිසුරු කේ.ටී. චිත‍්‍රසිරි මහතා එම තොරතුරු ලබා නොදෙන්නේ ඇයිදැයි අර්ජුන් ඇලෝසියස් මහතා වෙනුවෙන් පෙනි සිටි නීතීඥවරුන්ගෙන් විමසීය.

කොමිසමේ කටයුතු ආරම්භ කළ අවස්ථාවේදී අධිකරණය ඇමතූ අර්ජුන් ඇලෝසියස් මහතා වෙනුවෙන් පෙනි සිටි ජනාධිපති නීතීඥ අනුජ පේ‍්‍රමරත්න මහතා අර්ජුන් ඇලෝසියස් මහතා භාවිතා කළ ජංගම දුරකතනයේ ‘ඇපල් ගිණුමේ මුරපදය‘ සම්බන්ධව කොමිසමට දිවුරුම් පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කළේය.

ඒ අවස්ථාවේදී කොමිසම ඇමතූ කොමිසමේ සභාපති විනිසුරු කේ.ටී. චිත‍්‍රසිරි මහතා - “ ‘ඇපල් ගිණුමේ මුරපදය’ ලබා දුන්නා නම් මෙම කතාව එතැනින් අවසන් නේද? ඇයි මේ තොරතුරු නොදෙන්නේ?“

ජනාධිපති නීතීඥ අනුජ පේ‍්‍රමරත්න මහතා -“මෙම තොරතුරු ලබාදීමට මගේ සේවාදායකයා සෑම උත්සහයක්ම ගන්නවා. මේ සියලු තොරතුරු තියෙන්නේ සිංගප්පුරූවේ “

තම සේවාදායකයා ඇපල් ආයතනයට ගොස් ‘ඇපල් ගිණුමේ මුරපදය’  සොයා ගැනීමට උත්සහ කරන්නේ යැයිද මෙම තොරතුරු සොයා ගත් වහාම ඒවා කොමිසමට ඉදිරිපත් කරන්නේ යැයිද ජනාධිපති නීතීඥ අනුජ පේ‍්‍රමරත්න මහතා දැනුම් දුන්නේය.