ඉන්දිකා රාමනායක
 
මාලබේ සයිටම් ආයතනයට එරෙහිව රජයේ වෛද්‍ය පීඨ ශිෂ්‍ය දෙමාපිය සංගමයේ  මාරාන්තික උපවාසය මීට ටික වේලාවකට පෙර ආරම්භ කළේය. 
 
පියවරුන් පස් දෙනකු ඊට සම්බන්ධ වී තිබේ.