රේඛා තරංගනී ෆොන්සේකා

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ නියෝජනය කරමින් විල්ලෝරාවත්ත බටහිරින් පොහොට්ටුව ලකුණින් තරග කළ ඩබ්ලිව්. සමන් ලාල් ප්‍රනාන්දු මහතා තුන්වැනි වරටත් වැඩි ඡන්ද 23 ක් ලබා ගනිමින්  මොරටු පුරපති ලෙස තේරීපත් විය.

මොරටුවැල්ල දකුණින් ශ්‍රි ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පොහොට්ටුව ලකුණින් තරග කළ සමන්ත සිල්වා මහතා උප පුරපති ලෙස වැඩි ඡන්ද 23 ක් ලබා ගනිමින් තේරිපත් විය.

පුරපති සහ උප පුරපතිවරයා තොරා පත්කර ගැනීමේ ඡන්දය බස්නාහිර පළාතේ පළාත් පාලන කොමසාරිස්  චන්ද්‍රානි සමරකෝන් මහත්මිය අද (26) පැවැත්විණි.