ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉකුත් 06 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුවේදී මානවහිමිකම් කොමිෂන් සභාව සම්බන්ධයෙන් කළ ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් දැඩි කනස්සල්ල ප්‍රකාශ කරන බව  මානවහිමිකම් කොමිෂන් සභාව ලිපියක් මගින් ජනාධිපතිවරයාට දන්වා තිබේ.

මානවහිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ ප්‍රමාදය නිසා මාලි රාජ්‍යයේ ස්ථානගත කර  සිටි භට පිරිස් නැවත  ලංකාවට ගෙන ඒමට  ප්‍රමාද වූයේ යැයි ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රකාශය කිසිසේම නිවැරදි නොවන බවත් , එම ප්‍රකාශය දැඩි සේ ප්‍රතික්ෂේප කරන බවත් එහි දක්වා ඇත.

එමෙන්ම එම නිලධාරීන්ගේ ජීවිත අහිමිවීම පිළිබඳව මානවහිමිකම් කොමිෂන් සභාව වෙත පැවරීමෙන් ඔවුන් ඉමහත් කම්පනයට පත්ව ඇතැයිද එහි සඳහන්ය.

 එවැනි සිදුවීම් රැසක් පිළිබඳව තොරතුරු ඇතුළත් කර  ඒ පිළිබඳව කරුණු පැහැදිලි කරමින් මානවහිමිකම් කොමිෂන් සභාව ජනාධිපතිවරයාට මෙම ලිපිය යොමු කර ඇත.
 
‘ඉදිරියේදී  ලංකාවේ  මරණිය දණ්ඩනය  ක්‍රියාත්මක  කිරීමේදී   අපරාධකරුවන්  වෙනුවෙන් පෙනී සිටිමින් දඩුවම් පාලනය කිරීමට උත්සාහ නොකරන  ලෙස  ලංකාවේ  මානවහිමිකම්  වෙනුවෙන් පෙනී සිටින ආයතනවලින්   කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටින බව  ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා  එදින පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ  කළ අතර  මාලි රාජ්‍යයේ  සාම සාධක හමුදාවේ රාජකාරී නියැලෙමින් සිටි රණවිරුවන් මිය යාමේ සිද්ධි වුයේද ඔවුන් ගෙන්වා ගැනීමට මානවහිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ නිසි  අයුරින් ක්‍රියා නොකළ නිසා  යැයිද ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කර තිබිණි.‘

(36698)


 මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව කරුණු පැහැදිලිකරමින් ජනාධිපතිවරයාට යැවු සම්පූර්ණ  ලිපිය පහත දැක්වේ.