(හසිත රංග ගුණතිලක)

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව සංවර්ධන දර්ශකයේ දකුණු ආසියාවේ ප්‍රමුඛස්ථානය හිමිකර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව සමත්ව තිබේ.

රටවල් 189 ක් අතරින් ශ්‍රීලංකාවට 76 වැනි ස්ථානය හිමිව තිබෙන අතර ලංකාව හැරුණු කොට දකුණු ආසියාතික රටක් ලෙස එම දර්ශකයේ දෙවනුව පෙරමුණ ගැනීමට 101 වන ස්ථානය හිමි කර ගෙන තිබෙන මාලදිවයින සමත් වී ඇත.

1990 සිට 2017 වසර දක්වා ශ්‍රීලංකාවේ මානව සම්පත් සංවර්ධනය සියයට 23.2කි.මෙම දර්ශකය මගින් සෞඛ්‍ය , අධ්‍යාපනය මෙන්ම ආදායම සම්බන්ධයෙන් ජාතික මට්ටමින් ළඟා කර ගත් ඉලක්කයක් ඇගයීමට ලක් කරනු ඇත.

මානව සංවර්ධන දර්ශකයේ ප්‍රමුඛස්ථානය නෝර්වේ රාජ්‍යයට හිමිවී ඇති අතර ස්විට්සර්ලන්තය , ඕස්ට්‍රේලියාව,අයර්ලන්තය සහ ජර්මනිය එහි අනෙක් මුල් රටවල් වේ.

ශ්‍රීලංකාවේ උපත්වලදී ජිවිත අපේක්ෂාව වසර 6 කින් ඉහළ යාමද විශේෂත්වයක් බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන නිකුත් කර ඇති එම දර්ශකයේ දැක්වේ.