(සුනිමල් හේවගේ)

නියඟය නිමා කරමින් මින්නේරිය ප්‍රදේශයට අද (14) සවස ඇද හැලුනු ධාරාණිපාත වර්ෂාවත් සමඟ අයිස් කැටද ඇද හැලුනු බව ප්‍රදේශවාසීහු  පවසති.