(ක්‍රිෂාන් ජීවක ජයරුක්)


මාතර මැද්දවත්ත විශ්ව විද්‍යාල විද්‍යායතන භූමියේ වී ගබඩාවක් ආරම්භ කිරීමට විරෝධය පළ කරමින් එහි සිසුන් ආරම්භ කළ උද්ඝෝෂණ  හේතුවෙන් මේ වන විට එම ප්‍රදේශය තුළ දැඩි නොසන්සුන්කාරී තත්වයක් හට ගෙන ඇත.
 
සිසුන් එහි ප්‍රධාන ගේට්ටුවේ ඉබි අගුලු දමා ගේට්ටුව වසා ගෙන උද්ඝෝෂණය පවත්වන අතර පොලීසිය එය විවෘත කිරීමට උත්සාහ කිරීම නිසා දෙපාර්ශ්වය අතර ගැටුමක් ද හට ගත්තේය.
 
එහි සිසුන්  පවසනුයේ  පොලීසිය තමන්ට පහරදීමක් සිදු කල බවයි.
 
තත්වය පාලනය කිරීම සදහා එම ස්ථානයට කැරලි මර්ධන ඒකකය හා ජල ප්‍රහාරක රථද කැදවා ඇත.