නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් වසන්ත පෙරේරා මහතා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මාතලේ දිස්ත්‍රික් නායකයා ලෙස ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අතින් අද (1) ජනපති කාර්යාලයේ දී සිය පත්වීම් ලිපිය බාර ගත්තේය.