(ඉන්දිකා රාමනායක) 

හෙරොයින් මත්කුඩු  වෙනුවට මත් ලෝලීන්  භාවිතා කරන  මත්පෙති තොග වශයෙන් අලෙවි කරන ජාවාරම්කරුවකු මත්පෙති 1475 ක තොගයක් සමඟ කොලොන්නාව සිංහපුර දී  සංවිධානාත්මක අපරාධ නිවාරණ කොට්ඨාසය විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබු බව පොලිස් මුලස්ථානය කියයි. 

එම මත්පෙති තොගයේ වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 21 ට අධික බවද  පොලිසිය කියයි. සැකකරු මත්පෙති තොගය ගමන් මල්ලක අසුරා  අලෙවි කිරීම සදහා රැගෙන යමින් සිටියදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.