(රංජන් කස්තුරි)


මීතොටමුල්ල කුණු කන්දෙන් අනාගතයේ සිදු විය හැකි විපත් අවමකර  ගැනීම සඳහා  කෙටිකාලීන විසඳුමක්  ලෙස කන්දේ පදනම සවිමත් කර පොලිතින් වලින්  වසා දමන්න‘යි ශ්‍රි ලංකාවට  පැමිණි ජපාන විශේෂඥ පිරිස ජනාධිපතිවරයාට බාරදී තිබෙන වාර්තාවේ සඳහන්වේ. ඉදිරි වර්ෂා කාලයට පෙර  මෙය කළ යුතු බවත්, එම කසල කන්දක හැඩයට  නිර්මාණය කර  ගුරුත්වාකර්ෂණයට  අනුකූල ලෙස සම්පාදනය කිරිම යෝග්‍ය බවත් එම වාර්තාවේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ. 

මීතොටමුල්ල කසල කන්ද කඩිවැටීමට හේතු වු කාරණා  සොයා බැලීමට  පැමිණි ජපාන විශේෂඥ කණ්ඩායමේ වාර්තාව අද (24) පෙරවරුවේ දී ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා වෙත බාර දෙනු ලැබිණ. 

ජපාන විශේෂඥ කණ්ඩායමේ ප්‍රධානී  මිට්සුට්ක් නමාහටා මහතා විසින් එම වාර්තාව ජනාධිපතිවරයා වෙත බාරදීමෙන් අනතුරුව ජපාන විශේෂඥ කණ්ඩායම එහි නිර්දේශ පිළිබඳ ජනාධිපතිවරයාට පැහැදිලි කළේය.