අමල් වික්‍රමරත්න
 
රත්ගම පොලිසිය ආසන්නයේ මහල් ගොඩනැගිල්ලක ඉදිකිරීම් කටයුතුවල නිරතව සිටි පුද්ගලයකු අත තිබු ඇලුමිනියම් මට්ටම් ලීයක් අධිසැර විදුලි කම්බියක ගැටීමෙන් මරුමුවට පත්වී ඇතැයි පොලිසිය පවසයි.


විදුලිසැර වැදුණු  ඩික්සන් නමැති පුද්ගලයා එම ගොඩනැගිල්ලේ ඉදිකිරීම් කටයුතුවල නිරත වුවකු බව පොලිසිය සඳහන් කරයි.


විදුලිසැර වැදුණු ඔහු රත්ගම රෝහලට ඇතුළත් කිරීමෙන් පසුව කරාපිටිය රෝහලට ගෙන යන විටත් මිය ගොස් ඇතැයි වාර්තාවේ.


මෘත දේහය කරාපිටිය රෝහල් මෘත ශරීරාගාරයේ තැන්පත් කර ඇත. පශ්තාත් මරණ පරීක්ෂණය කරාපිටිය රෝහලේ පැවැත්වීමට  නියමිතය.