(නිමන්ති රණසිංහ)

මීගමුව බන්ධනාගාරයේ රඳවා සිටින මහා පරිමාණ මත්කුඩු ජාවාරම්කරුවකුට සිම්කාඩ් පතක් ලබාදුන් බව කියන එම බන්ධනාගාරයේ ආපනශාලාව භාර බන්ධනාගාර නියාමකවරයා වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි වැඩ තහනමට ලක්කර ඇතැයි බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (පාලන) චන්දන ඒකනායක මහතා ලංකාදීපයට පැවසීය.

මෙලෙස වැඩ තහනම් කර ඇත්තේ මීගමුව බන්ධනාගාරයේ ආපනශාලාව භාරව සිටි බන්ධනාගාර නියාමකවරයාය.

බස්නාහිර බුද්ධි කොට්ඨාසය කේරළ ගංජා සහ මත්කුඩු සමඟ අත්අඩංගුවට ගත් කටුනායක ගුවන් හමුදා කඳවුරේ සැරයන්වරයා සහ මෙම බන්ධනාගාර නියාමකවරයා සම්බන්ධ වී ඇති බවටද ඔහු පිළිගෙන අති බව බන්ධනාගාර කොමසාරිස් (පාලන) චන්දන ඒකනායක මහතා සඳහන් කළේය.