සුමතිපාල දීයගහගේ 
 
ගාල්ල ලැන්දෑව හන්දිය ප්‍රදේශයේ දී කාන්තාවක් පවත්වා ගෙන ගිය  බූරු පිටියක් වටලා බූරු ගසමින් සිටි කාන්තාවන් පස් දෙනෙකු සහ පිරිමි දෙදෙනෙකු ගාල්ල පොලිස් කොට්ඨාස දූෂණ මර්දන අංශය විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබිණි.


අත්අඩංගුවට ගත් කාන්තාවන් පස්දෙනා අවුරුදු 40-70 ත් අතර වයස්වල පසුවන්නියන් වෙති.
 
මෙම කාන්තාව විසින් පවත්වා ගෙන ගොස් ඇති බූරුපිටියක් මීට පෙරද වටලා එම කාන්තාව අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ විට අධිකරණයෙන් වැරදිකරු කර දඬුවම් විද ඇති බවද පොලිස් පරීක්ෂණ වලදී අනාවරණය වී තිබේ.