(ජයන්ත සමරකෝන්)
 
බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා තෝරාගත් ආධුනික නියාමකයින් 1200කට පත්වීම් ලිපි ලබාදීම දැනට මාස 3කට අධික කාලයක් තිස්සේ අඩපණ වී ඇතැයි බන්ධනාගාර මූලස්ථාන ආරංචි මාර්ග අනාවරණය කරයි.


අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍යාංශයේ නියෝගයක් මත මෙම බඳවාගැනීම අත්හිටුවා ඇතැයි ද දැනගන්නට තිබේ.


ඉල්ලුම්පත් 17000ක් අතරින් 6000ක් තෝරාගෙන එයින් වැඩිම ලකුණු ලබා ගත් 1200දෙන මෙම අසාධාරණයට ලක්ව සිටින අතර ඔවුහු අධිකරණයට යාමට තීරණය කර ඇතැයි ද වාර්තා වේ.


අමාත්‍යශයේ අතිරේක ලේකම් බන්දුල ජයසිංහ මහතාගෙන් මේ පිළිබඳව කළ විමසීමේදී  කියා සිටියේ තරග විභාගයකින් තොරව මෙම බඳවා ගැනීම සිදු කර ඇති නිසා නැවත අයදුම්පත් කැඳවීමට තීරණය කර ඇති බවයි.